U wenst het boek te kopen.
Vous désirez acheter le livre.

‘God Dobbelt Niet Op De Beurs’ is verkrijgbaar via verschillende kanalen.
Via onderstaande knoppen kunt u het boek bestellen.

‘Dieu ne joue pas aux dés avec la Bourse’ est disponible via divers canaux. 
Commandez le livre via les boutons ci-dessous.

Vanaf 25 exemplaren kunt u het boek rechtstreeks bestellen via Kounselor Consulting BV.
Mail daarvoor naar jan.longeval@kounselor.be